ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและพื้นอาคารโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา
ฝ้าเพดานและพื้นอาคารโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา
โดยมีรายละเอียดดังนี้ <<คลิ๊ก