[x] ?????????????
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
  
  
 
  
  
 
 
  

Username :
Password :
 
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
24 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบตรวจผลคะแนนสอบก่อนปลายปี/กลางภาค ปีการศึกษา 2553
.
16 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการแข่งขันออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ
.
15 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จัดสอบ CU-SSEPT และ CU-TEP
ณ สนามสอบโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554
13 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารแดนลำดวน ฉบับที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
.
13 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูและฝาผนังห้องน้ำนักเรียน อาคาร 1
.
13 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นโรงอาหาร
.
13 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและจัดทำเฟอร์นิเจอร์ประกอบห้องสมุด
.
3 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานโสตทัศนูปกรณ์
.
29 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จัดกิจกรรม ธรรมศึกษาต้นกล้าคุณธรรม สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
.
29 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เป็นเจ้าภาพจัดงาน การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประเภทครอสเวิอร์ดเกม ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
.
29 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครด่วน การประกวดวงสตริงคอมโบ้ในวันพ่อแห่งชาติ
.
26 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบ GAT ความสามารถในการอ่านเขียนและแก้ปัญหาได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน
ของ สทศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2553
26 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานห้องสมุดร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา ๖ โรงเรียน จัดกิจกรรม ค่ายรักการอ่าน ๖ บดินทร
ในวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ..ค. 2553 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก
18 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการชำระเงินโครงการห้องเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และห้องเรียน English Program
.
18 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
.
9 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวดีสำหรับน้องๆ ม.๓ - ทดลองสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
.
3 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักเรียนในพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต๒ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประเภท ครอสเวิร์ดเกม
.
3 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวดีสำหรับน้องๆ ป.๖ - ทดลองสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
.
14 / ต.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานนำเสนอโรงเรียนมาตรฐานสากล Toward World-Class Education
บดินทรเดชา ๒ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน \"เล่าเรื่องจากภาพถ่าย\" ในงาน Toward World-Class Education
4 / ต.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญส่งทีมกระบี่กระบอง และเทควันโดเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬากระบี่กระบองและกีฬาเทควันโดในมหกรรมกีฬา กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ “สพม. กรุงเทพมหานคร” ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/16 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 >>


  
พัฒนาโดยงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
๓๓๓ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐๒-๙๔๗-๙๑๖๐-๑ โทรสาร ๐๒-๕๐๙-๕๕๗๗