เอกสารใบยินยอมในการเข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับนักเรียน

เอกสารใบยินยอมในการเข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับนักเรียน พร้อมผู้ปกครองลงนาม (ฉบับจริง) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 Download เอกสารใบยินยอม <<คลิ๊ก

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<คลิ๊ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <<คลิ๊ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 <<คลิ๊ก แบบคัดกรองเพื่อรับการฉีดวัคซีน <<คลิ๊ก   ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1

Read more