ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่า เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่า เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง อ่านรายละเอียด <<คลิ๊ก

Read more

แนวปฏิบัติของนักเรียนในการเปิดเรียนในรูปแบบ Onsite โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) COVID 19 สำหรับนักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

Read more

แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) COVID 19 สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) COVID 19 สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  

Read more

รับสมัครนักเรียนขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คู่มือการสมัครทุนการศึกษา <<คลิ๊ก ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทที่ 1 <<ดาวน์โหลด ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทที่ 2 <<ดาวน์โหลด  

Read more

Save the world 1 ใน 5 ทีมของประเทศไทย คว้ารางวัลต้นแบบนวัตกรรมเพื่อการจัดการขยะสู่การผลิตไฟฟ้า

Save the world 1 ใน 5 ทีมของประเทศไทย คว้ารางวัลต้นแบบนวัตกรรมเพื่อการจัดการขยะสู่การผลิตไฟฟ้า ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยผลงานเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเตาเผาขยะโดยใช้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์

Read more