แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

อ่านรายละเอียด 1.ตารางเรียนของนักเรียน 2.1 ตารางแจกหนังสือเรียน 2.2 ตารางแจกหนังสือเรียนห้องเรียนพิเศษ (EP/IEP) 3.ปฏิทินสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 4.รายชื่อนักเรียนทั้งหมด แยกตามระดับชั้น/ห้อง 5.เอกสารการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ศึกษาได้ในเดือน มิถุนายน 2566 6.แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19

Read more

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

ประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียด<<คลิ๊ก

Read more

ประกาศผลสอบหลังเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

ตรวจผลการสอบนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 10 อันดับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Read more