ระบบยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

เข้าสู่ระบบยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2566

Read more

ประกวดราคาจ้างครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษ English program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษ English program

Read more

ประกวดราคาซื้อ ซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2566 ร่างรายละเอียดขอบข่ายงาน (TOR) รายละเอียดแนบท้าย แบบ บก.06

Read more

การรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

ระบบยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2566 ———————————————————————————————————– ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนต่อ ระดับชั้ม ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนต่อ

Read more

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คำสั่งประกวดราคาปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก แบบ บก.1 ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการ<<<อ่านรายละเอียดคลิก แบบ ปร.5(ก)ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการ<<<อ่านรายละเอียดคลิก แบบประมาณงานและราคา ปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก เอกสารประกวดราคาปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก FACTOR F งานปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก TOR ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนก<<<อ่านรายละเอียดคลิก

Read more

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

แนวปฏิบัติในการรายงานตัววันที่ 30 มี.ค.66 ของ นร.ม.3(เดิม) ขึ้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม)  ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 เข้าแผนการเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม)

Read more

การรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่ 10 มีนาคม 2566) รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (GIFTED) รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 English program (EP) รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.4

Read more