ประกาศ จ้างเหมาจัดค่ายฝึกประสบการณ์ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 วัน 2 คืน (ภายในประเทศ) ระดับชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ จ้างเหมาจัดค่ายฝึกประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 วัน 2 คืน(ภายในประเทศ) ระดับชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด <<คลิ๊ก

Read more

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและพื้นอาคารโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและพื้นอาคารโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้ <<คลิ๊ก

Read more

ประกาศการประกวดราคาจ้างจ้างนำนักเรียนโครงการ IEP ไปค่ายภาษาอังกฤษฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จ้างนำนักเรียน IEP ไปค่าย <<< อ่านรายละเอียด…. คลิ๊ก บก.06 จ้างนำนักเรียน Intensive English Program ไปค่ายภาษาอังษ <<< อ่านรายละเอียด…. คลิ๊ก TOR จ้างนำนักเรียน Intensive English

Read more

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

 ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ การรับนักเรียนชั้น ม.๓ (เดิม) เข้าเรียนชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

Read more