ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน อ่านรายละเอียด >>> คลิ๊ก

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนเฉพาะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อนักเรียน โครงการห้องเรียนเฉพาะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ลำดับที่ ๑ – ๘๔ <<คลิ๊ก ลำดับที่ ๘๕ – ๑๘๙ (สำรอง) <<คลิ๊ก  

Read more

แจ้งแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

จากประกาศการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แบบ On-Site ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปกครองทราบ ดังนี้ (อ่านประกาศฉบับเต็ม) 1. ตารางห้องเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 2.

Read more