ประกาศเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารใน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒

ประกาศเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารใน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ “คลิ๊ก” รายละเอียดประกาศเแนบท้าย “คลิ๊ก”

Read more

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดระเบียงทางเดิน ห้องน้ำ/ห้องสุขา อาคารเรียน

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดระเบียงทางเดิน ห้องน้ำ/ห้องสุขา อาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)<<คลิ๊ก รายละเอียดแนบท้ายประกาศ<<คลิ๊ก

Read more

ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ และตารางสอบนักเรียนหลังเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประรายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ << คลิ๊ก (แก้ไขล่าสุด เวลา 11.00 น.) ประรายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ <<คลิ๊ก    

Read more