ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน กิจกรรมกีฬาภายในลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน กิจกรรมกีฬาภายในลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2566 ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว นางสาวนิธินันท์ นีรมาศ (น้ำฟ้า) ม.6/14 เกรดเฉลี่ยสะสม 4.00 ผู้ถือป้ายโรงเรียน นางสาวกานต์สินี พะเนาไธสง (กานพลู) ม.6/9 นายปรัตถกร จันทร์คงวงษ์

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งห้องสมุดกาญจนาภิเษกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับ TOR ปรับปรุงห้องสมุดฉบับจริง แบบ ปร.5(ก) แบบ ปร.5(ข) แบบ ปร.6 2-3 รายการปริมาณงานและราคา

Read more