ทีม Save the World ได้อันดับที่ 2 และผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจากทั่วประเทศ

ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ “งานอนุรักษ์พลังงาน” งานอนุรักษ์พลังงานได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโดยนำเสนอผลงานภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า  The Electric Playground” ผ่านคณะกรรมการ ของระดับเขตกรุงเทพและปริมณฑลในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 จากผู้ร่วมเข้ารับการแข่งขันทั้งหมด 15 ทีม นักเรียนจากทีม save the world ของโรงเรียนบดินทรเดชา

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่2/2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่2/2564 ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6

Read more

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2564

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2564<<คลิ๊ก

Read more

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)<<คลิ๊ก

Read more