การเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

*ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบประเมินผลหลังปรับพื้นฐาน – รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 (คลิก Dowload) – รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 (คลิก Dowload) หมายเหตุ รหัสประจำตัวนักเรียนในใบรายชื่อใช้ในการกรอกบนกระดาษคำตอบในวันสอบหลังปรับพื้นฐาน *ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (08.30-13.30 น.) – ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 (คลิก

Read more

ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างครูอังกฤษ ปีการศึกษา 2566 <<คลิ๊ก TOR ครูต่างชาติ (ตปท) ปี 2566 <<คลิ๊ก

Read more

ระบบยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

เข้าสู่ระบบยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2566

Read more

ประกวดราคาจ้างครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษ English program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษ English program

Read more

ประกวดราคาซื้อ ซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2566 ร่างรายละเอียดขอบข่ายงาน (TOR) รายละเอียดแนบท้าย แบบ บก.06

Read more

การรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

  ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนเฉพาะ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 รายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนเฉพาะ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ระบบยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 29 มี.ค. –

Read more

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คำสั่งประกวดราคาปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก แบบ บก.1 ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการ<<<อ่านรายละเอียดคลิก แบบ ปร.5(ก)ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการ<<<อ่านรายละเอียดคลิก แบบประมาณงานและราคา ปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก เอกสารประกวดราคาปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก FACTOR F งานปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก TOR ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนก<<<อ่านรายละเอียดคลิก

Read more