ระบบยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

เข้าสู่ระบบยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2566

Read more

การรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

  ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนเฉพาะ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 รายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนเฉพาะ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ระบบยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 29 มี.ค. –

Read more

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ประเภทนักเรียนระดับชั้น ม.3 (เดิม) เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่ 2 เมษายน 2566) รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ชั้น ม.3 (เดิม) เข้าเรียนชั้น ม.4 ประกาศรายชื่อการมอบตัวนักเรียน

Read more

การรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่ 19 พฤษภาคม 2566) รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP คณิต-วิทย๋)  ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่

Read more