กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

“เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์” <<คลิ๊ก (เข้าระบบได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.) (1) รายชื่อนักเรียน ม.1 <<คลิ๊ก (2) ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1<<คลิ๊ก (3) รายชื่อนักเรียน ม.4 <<คลิ๊ก (4) ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.4<<คลิ๊ก  

Read more