ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒
เลขที่ 333 ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 72
แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
10240

โทรศัพท์ 02-9479160
โทรสาร 02-5095577

แผนที่