[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ : Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 23/มิ.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 13 IP
ขณะนี้
13 คน
สถิติวันนี้
407 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
587 คน
สถิติเดือนนี้
17251 คน
สถิติปีนี้
84623 คน
สถิติทั้งหมด
184661 คน
IP ของท่านคือ 54.162.121.80
(Show/hide IP)

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายภาสกร บัวครอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายจิตรภาณุ อัครประสิทธิ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวขนิษฐา ลีลาเอก
ครู
Click ดูประวัติ
นางกนิษฐา อุ่นอนันต์
ครู
Click ดูประวัติ
นางระพีพรรณ วาสนจิตต์
ครู
Click ดูประวัติ
นางประภาศรี นาคศรี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววิริญญา ศรีสงเปลือย
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพรศิริ ดีเลิศ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวปนัดดา ปัททุม
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสาวิตรี ปลื้มเนตร
ครู
Click ดูประวัติ
นายณัฐนันท์ บุญไชย
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวประกายดาว พลรักษ์เขตต์
ครู
Click ดูประวัติ
นางกัญญดา จันเซ่ง
ครู
Click ดูประวัติ
นายภาคี เดชตรัยรัตน์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวฐิติพร สมเขาใหญ่
ครู
Click ดูประวัติ
นายปัญญา ธงเสนา
ครู
Click ดูประวัติ
นายนพคุณ สุขสวัสดิ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวไพจิตร อภัยโส
ครู
Click ดูประวัติ
นายศุภวัฒน์ ด้วงรอด
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจุฑามาศ เอี่ยมเกตุ
คร
Click ดูประวัติ
นางสาวนิภาพร ผาสุข
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวเตือนจิต โยธี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวเอมอร พูลสวัสดิ์
ครู
Click ดูประวัติ
นายณัฐพงศ์ แถมยิ้ม
ครู
Click ดูประวัติ
นายปิติพงศ์ ประทุมแพง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนิลาวัลย์ ง้าวกาเขียว
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวประภัสสร จันทร์พูล
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพรตรียา กมุดรัตน์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณวิมล ชลเทพ
ครู
Click ดูประวัติ
นายแวอิสวาดี หะยีสอเฮาะ
ครู
Click ดูประวัติ
นายวีระวุธ ศิริปุณย์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวกชพร อารัชกุล
ครู
Click ดูประวัติ
นางพิชญ์ธิมา ธีราโมกข์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวธันยนันท์ ฉัตรนุสรณ์
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
9 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
10 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละ
11 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
12 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
13 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
14 : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
15 : ครูอัตราจ้าง