[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ : Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
บันทึกผลการเรียนonline
edocument

ห้องสมุด Digital
DLIT
link banner
e-Learning

หมวดหมู่ blog
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 23/มิ.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 12 IP
ขณะนี้
12 คน
สถิติวันนี้
418 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
440 คน
สถิติเดือนนี้
9845 คน
สถิติปีนี้
251383 คน
สถิติทั้งหมด
850273 คน
IP ของท่านคือ 18.208.202.194
(Show/hide IP)

แผนผังหน่วยงาน
�ลุ่มสาระฯ สังคมศึ�ษา ฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวอัญ เรืองศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธนธรรม
Click ดูประวัติ
นางฌัฐนันท์ สูตรสุคนธ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวทัศอร คิดปัญญาเลิศ
ครู
Click ดูประวัติ
นายเอกราช โอสรส
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุวิมล อุดมวรรณ
ครู
Click ดูประวัติ
นายกฤษฎา รักร่วม
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสินีนาฏ วชิรธานินทร์
ครู
Click ดูประวัติ
นายปรเมษฐ์ ศรีรัตนโชติ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนลัทพร จูฑะเตมีย์
ครู
Click ดูประวัติ
นายอมร หินไธสง
ครู
Click ดูประวัติ
นายเกรียงศักดิ์ สมพันธ์แพ
ครู
Click ดูประวัติ
นายศักดิ์ชาย วัลดา
ครู
Click ดูประวัติ
นายวัชระ วงศ์ระพี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวเพชรรัตน์ ทองนำ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุนันทา ยาคำ
ครู
Click ดูประวัติ
นายชัยณรงค์ ลำไธสง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวอรทัย ไวยพัฒน์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนนทยา สายทอง
ครู
Click ดูประวัติ
นายอุกฤษฏ์ สุวรรณ
ครู
Click ดูประวัติ
นายสดใส ใจตรง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวอนุสรา บุญเฟรือง
ครู
Click ดูประวัติ
นายวิชาญ รองศรี
ครู
Click ดูประวัติ
นายยศวรรธน์ พูลทรัพย์
ครู
Click ดูประวัติ
นายนวคุณ เกตุชาติ
ครู
Click ดูประวัติ
นางเสาวภา วัชรกาฬ
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
9 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
10 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละ
11 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
12 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
13 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
14 : งานแนะแนว
15 : ครูอัตราจ้าง