ศุกร์์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 - 16.00 น. )
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 
วันที่ 21 , 25 , 27  ธันวาคม  2560   ม.4 , 5 , 6
วันที่ 22 , 26 , 28  ธันวาคม  2560   ม.1 , 2 , 3

เข้าชม 131  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560