จันทร์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 5

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 - 16.30 )
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 
ระดับชั้น ม.1 , ม.2 , ม.3  วันที่ 17 , 19 , 23 กรกฎาคม  2561
ระดับชั้น ม.4 , ม.5 , ม.6  วันที่ 18 , 20 , 24 กรกฎาคม  2561

เข้าชม 164  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561