ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่เรือตรีคณกร ยมหานิษฐา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :