ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพัชรินทร์ ศุภสมบัติ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารงานงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :