หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โดย : admin
อ่าน : 1832
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 
กลุ่มบริหารวิชาการ ประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 ณ ห้องประชุมศรีบดินทร วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561

ประมวลภาพกิจกรรม
ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ : งานคอมพิวเตอร์