หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : จัดพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : admin
อ่าน : 1356
จันทร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
จัดพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ สนามฟุตบอล  วันที่ 12 มิถุนายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม
ภาพ/ข่าว : รองฯจินตนา ถาคำ
เผยแพร่ : งานคอมพิวเตอร์