หมวดหมู่ : ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดระเบียงทางเดินและห้องน้ำ-ห้องส้วมของโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : admin
อ่าน : 2156
ศุกร์์ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์