หมวดหมู่ : รับสมัครนักเรียน
หัวข้อ : ประกาศ การตรวจสอบผลการสอบโครงการทดลองสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563
โดย : admin
อ่าน : 11958
ศุกร์์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประกาศ การตรวจสอบผลการสอบโครงการทดลองสอบคัดเลือก
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒
Bodin 2 Pre-Entrance Matayomsuka 1 - 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program   เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** “นักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10  อันดับ ทุกวิชา
ทางโรงเรียนจะส่งเกียรติบัตรให้ตามที่อยู่ของนักเรียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน” 
***