หมวดหมู่ : รับสมัครนักเรียน
หัวข้อ : ประกาศ การตรวจสอบผลการสอบโครงการทดลองสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563
โดย : admin
อ่าน : 9587
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประกาศ การตรวจสอบผลการสอบโครงการทดลองสอบคัดเลือก
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒
Bodin 2 Pre-Entrance Matayomsuka 1 - 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประเภทห้องเรียนปกติ  เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** “นักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10  อันดับ ทุกวิชา
ทางโรงเรียนจะส่งเกียรติบัตรให้ตามที่อยู่ของนักเรียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน” 
***