หมวดหมู่ : รับสมัครนักเรียน
หัวข้อ : ประกาศ การตรวจสอบผลการสอบโครงการทดลองสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563
โดย : admin
อ่าน : 4216
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประกาศ การตรวจสอบผลการสอบโครงการทดลองสอบคัดเลือก
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒
Bodin 2 Pre-Entrance Matayomsuka 1 - 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประเภท กลุุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น  เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ

    7. เกียรติบัตร -------ไม่มี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเภท กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์   เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** “นักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10  อันดับ ทุกวิชา
ทางโรงเรียนจะส่งเกียรติบัตรให้ตามที่อยู่ของนักเรียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน” 
***