หมวดหมู่ : ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อ : ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ๑ จำนวน ๔๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : admin
อ่าน : 197
ศุกร์์ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ๑   จำนวน ๔๖ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)