ประกาศจากงานทะเบียนและวัดผล

🔉ประกาศข่าวจากสำนักงานทะเบียนและประเมินผล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนายังไม่ทุเลาลง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเดินทางและการสัมผัสใกล้ชิดกัน ทางสำนักงานทะเบียนและประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ จึงขอปรับเปลี่ยนวิธีการขอเอกสารทางการศึกษา โดยจะให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอเอกสารให้กรอกข้อมูลผ่าน google forms พร้อมทั้งแนบไฟล์แบบคำขอ (สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์โรงเรียน) และรอการติดต่อกลับผ่านทางเมลล์ที่ได้แจ้งไว้นะคะ ^^

https://forms.gle/Ru8HrGmfFcaU4BVP8

▶️▶️สามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา เพื่ออัปโหลดไฟล์ลง google From ได้จาก FM29-1 แบบคำร้องขอใบรับรอง(ปพ7)และผลการเรียน(ปพ1)ภาษาไทย
FM29-2 แบบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา(ภาษาอังกฤษ) FM29-3 แบบคำร้องขอระเบียนผลการเรียน(ปพ.1)ฉบับที่ 2 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uslLAfLtsgRWb4ND5BoqyVa3aGzojr7h

✅คำชี้เเจงในการขอเอกสาร
1.กรุณากรอกข้อมูลในเเบบฟอร์มให้ถูกต้อง
2.กรุณานำรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบ ต่อเอกสาร 1 ฉบับ นำมามอบให้เจ้าหน้าที่ที่ห้องทะเบียน ในวันรับเอกสาร
3.การรับเอกสารสามารถตรวจสอบสถานะจากอีเมลล์ที่กรอกมา

*** โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 3-5 วัน ***

🌟 🌟สำนักงานทะเบียนและประเมินผลจะเปิดบริการทุกวัน (จันทร์-ศุกร์) ตั้งเเต่ 09.00 น. – 15.00 น. 🌟 🌟

👉กรณีเป็นบุคคลที่จบการศึกษาไปแล้วที่ต้องการขอเอกสาร กรณีเอกสารสูญหาย ควรเตรียมเอกสารมาให้ครบ ดังนี้
👉รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
👉เอกสารใบเเจ้งความเอกสารสูญหาย

โดยให้ติดต่อที่สำนักงานทะเบียนและประเมินผล หากมีข้อคำถามใดๆ สามารถโทรสอบถาม 029479161 ต่อ 107 ในเวลาทำการดังกล่าวข้างต้น