โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

    ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเทอมใหม่ 1 พฤศจิกายน 2564


 

เข้าสู่เว็บไซต์