ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อโรงเรียน                       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

อักษรย่อ                             บ.ด. ๒

วันสถาปนาโรงเรียน         16 กรกฎาคม 2533

ถานที่ตั้ง                              333  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร 10240

 

ที่ดิน

เช่าจากวัดบางเตย  โฉนดเลขที่ 3153  สารบาญเลขที่ 30
หน้าสำรวจ 457  เนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา
อัตราเช่าตารางวาละ 1 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 30 ปี

 

เครื่องหมายประจำโรงเรียน    ตราพระเกี้ยว

 

ปรัชญาโรงเรียน                           ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน         พระพุทธบดินทร

สีประจำโรงเรียน                           สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

ธงประจำโรงเรียน                         พื้นธงสีน้ำเงิน ตรงกลางประดับตราพระเกี้ยว

ดอกไม้ประจำโรงเรียน                 ดอกลำดวน

 

ชื่อคณะสี

สีเหลือง      –     คณะเสมอใจราช
สีชมพู         –   คณะพรหมสุรินทร์
สีเขียว         –    คณะราชโยธา
สีแสด          –    คณะเกษตรรักษา
สีฟ้า            –    คณะราชสุภาวดี

โทรศัพท์                       0-2510-1953  0-2509-5578,  0-2947-9160  0-2947-9161
โทรสาร                         0-2509-5577


เขตพื้นที่การศึกษา
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

สหวิทยาเขต : สหวิทยาเขตที่ 15 เสรีไทย  ประกอบด้วย

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) ๒
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ