ทีม Save the World ได้อันดับที่ 2 และผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจากทั่วประเทศ

ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ “งานอนุรักษ์พลังงาน” งานอนุรักษ์พลังงานได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโดยนำเสนอผลงานภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า  The Electric Playground” ผ่านคณะกรรมการ ของระดับเขตกรุงเทพและปริมณฑลในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 จากผู้ร่วมเข้ารับการแข่งขันทั้งหมด 15 ทีม นักเรียนจากทีม save the world ของโรงเรียนบดินทรเดชา

Read more