ทีม Save the World ได้อันดับที่ 2 และผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจากทั่วประเทศ

ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ “งานอนุรักษ์พลังงาน”

งานอนุรักษ์พลังงานได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโดยนำเสนอผลงานภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า  The Electric Playground” ผ่านคณะกรรมการ ของระดับเขตกรุงเทพและปริมณฑลในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 จากผู้ร่วมเข้ารับการแข่งขันทั้งหมด 15 ทีม นักเรียนจากทีม save the world ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒ ได้อันดับที่ 2 และผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจากทั่วประเทศ

ชื่อทีม: save the world
ชื่อผลงาน: เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเตาเผาขยะโดยใช้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็คทริค
รายชื่อนักเรียน:
1. นายอิทธิกร จิ๋วรับพร ม.5/14
2. นางสาวนลินรัตน์ กาญจนกิตติชัย ม.5/14
3. นายวุฒิชาติ ยังพะกูล ม.5/14

Leave a Reply