ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับร่าง

รายละเอียด (ฉบับร่าง)<<คลิ๊ก
เอกสารประกวดราคาจ้าง <<คลิ๊ก