ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

อ่านรายละเอียด >>> คลิ๊ก