การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว
ประเภทนักเรียนระดับชั้น ม.3 (เดิม) เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่ 2 เมษายน 2566)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ชั้น ม.3 (เดิม) เข้าเรียนชั้น ม.4

ประกาศรายชื่อการมอบตัวนักเรียน ม.3(เดิม) ขึ้นชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อการมอบตัวนักเรียน ม.3(เดิม) ขึ้นชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว
ประเภทนักเรียนระดับชั้น ม.3 (เดิม) เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ชั้น ม.3 (เดิม) เข้าเรียนชั้น ม.4

 


 

แนวปฏิบัติในการรายงานตัววันที่ 30 มี.ค.66 ของ นร.ม.3(เดิม) ขึ้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม)  ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 เข้าแผนการเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ 

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

การรับนักเรียนชั้น ม.3(เดิม) เข้าเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ