การรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่ 10 มีนาคม 2566)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (GIFTED)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 English program (EP)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.4 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์แบบเข้ม (IMSP)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP อังกฤษ-คณิต)


ประกาศผลสอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (GIFTED)

ผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 English program (EP)

ผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์แบบเข้ม (IMSP)

ผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP คณิต-วิทย๋)

ผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP อังกฤษ-คณิต)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องสอบ และเลขประจำตัวผู้สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (GIFTED)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 English program (EP)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์แบบเข้ม (IMSP)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP คณิต-วิทย๋)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP อังกฤษ-คณิต)


 

ประกาศการรับสมัครเข้าเรียนระดับชั้ม ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (GIFTED)

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1  English program (EP)

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ แบบเข้ม (IMSP)

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP คณิต-วิทย์)

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP อังกฤษ-คณิต)