การรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่ 19 พฤษภาคม 2566)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP คณิต-วิทย๋) 


ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่ 18 พฤษภาคม 2566)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 English program (EP)(6)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 English program (EP)(5)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 English program (EP)(4)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 English program (EP)(3)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 English program (EP)(2)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 English program (EP)(1)


ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่ 10 พฤษภาคม 2566)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 English program (EP)(3)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 English program (EP)(2)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 English program (EP)(1)


ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่ 1 พฤษภาคม 2566)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 English program (EP)


ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่ 26 เมษายน 2566)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 English program (EP)


ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่ 4 เมษายน 2566)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 English program (EP)


ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่ 2 เมษายน 2566)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (GIFTED)


ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (GIFTED)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP อังกฤษ-คณิต) 1

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP อังกฤษ-คณิต) 2

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP อังกฤษ-คณิต) 3

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP อังกฤษ-คณิต) 4

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP อังกฤษ-คณิต) 5


ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล วันที่ 10 มีนาคม 2566)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (GIFTED)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.1 English program (EP)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.4 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์แบบเข้ม (IMSP)

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไป ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP อังกฤษ-คณิต)


ประกาศผลสอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (GIFTED)

ผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 English program (EP)

ผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์แบบเข้ม (IMSP)

ผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP คณิต-วิทย๋)

ผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP อังกฤษ-คณิต)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องสอบ และเลขประจำตัวผู้สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (GIFTED)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 English program (EP)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์แบบเข้ม (IMSP)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP คณิต-วิทย๋)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP อังกฤษ-คณิต)


 

ประกาศการรับสมัครเข้าเรียนระดับชั้ม ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (GIFTED)

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1  English program (EP)

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ แบบเข้ม (IMSP)

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP คณิต-วิทย์)

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP อังกฤษ-คณิต)