ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนเฉพาะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อนักเรียน โครงการห้องเรียนเฉพาะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ลำดับที่ ๑ – ๘๔ <<คลิ๊ก ลำดับที่ ๘๕ – ๑๘๙ (สำรอง) <<คลิ๊ก  

Read more

แจ้งแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

จากประกาศการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แบบ On-Site ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปกครองทราบ ดังนี้ (อ่านประกาศฉบับเต็ม) 1. ตารางห้องเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 2.

Read more

ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ และตารางสอบนักเรียนหลังเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประรายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ << คลิ๊ก (แก้ไขล่าสุด เวลา 11.00 น.) ประรายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ <<คลิ๊ก    

Read more

แนวปฏิบัติในการสอบ วิชาสามัญ สนามสอบ รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ดูตัวอย่างการส่งผล ATK ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผล ATK  ดูตัวอย่างการส่งผล ATK ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผล ATK 

Read more