เอกสารใบยินยอมในการเข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับนักเรียน

เอกสารใบยินยอมในการเข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับนักเรียน พร้อมผู้ปกครองลงนาม (ฉบับจริง) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 Download เอกสารใบยินยอม <<คลิ๊ก

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<คลิ๊ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <<คลิ๊ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 <<คลิ๊ก แบบคัดกรองเพื่อรับการฉีดวัคซีน <<คลิ๊ก   ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่2/2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่2/2564 ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6

Read more

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2564

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2564<<คลิ๊ก

Read more

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)<<คลิ๊ก

Read more