แจ้งแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

จากประกาศการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แบบ On-Site ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปกครองทราบ ดังนี้ (อ่านประกาศฉบับเต็ม) 1. ตารางห้องเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 2.

Read more

ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ และตารางสอบนักเรียนหลังเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประรายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ << คลิ๊ก (แก้ไขล่าสุด เวลา 11.00 น.) ประรายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ <<คลิ๊ก    

Read more

แนวปฏิบัติในการสอบ วิชาสามัญ สนามสอบ รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ดูตัวอย่างการส่งผล ATK ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผล ATK  ดูตัวอย่างการส่งผล ATK ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผล ATK 

Read more

ประกาศผลสอบ โครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

ระบบค้นหาผลทดลองสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) <<คลิ๊ก สำหรับผู้ได้รับเกียรติบัตร Download เกียรติบัตร<<คลิ๊ก :+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+: ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ กลุ่มการเรียน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ คะแนนรวมทุกวิชา<<คลิ๊ก วิชาคณิตศาสตร์<<คลิ๊ก

Read more

ประกาศผลสอบ โครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

ระบบค้นหาผลทดลองสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 (ประเภทห้องเรียนปกติ) <<คลิ๊ก สำหรับผู้ได้รับเกียรติบัตร Download เกียรติบัตร<<คลิ๊ก :+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+: ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ คะแนนรวมทุกวิชา<<คลิ๊ก วิชาคณิตศาสตร์<<คลิ๊ก วิชาวิทยาศาสตร์<<คลิ๊ก วิชาภาษาอังกฤษ<<คลิ๊ก วิชาภาษาไทย<<คลิ๊ก วิชาสังคมศึกษา<<คลิ๊ก

Read more