ประกาศผลสอบ โครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

ระบบค้นหาผลทดลองสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) <<คลิ๊ก สำหรับผู้ได้รับเกียรติบัตร Download เกียรติบัตร<<คลิ๊ก :+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+: ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ กลุ่มการเรียน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ คะแนนรวมทุกวิชา<<คลิ๊ก วิชาคณิตศาสตร์<<คลิ๊ก

Read more

ประกาศผลสอบ โครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

ระบบค้นหาผลทดลองสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 (ประเภทห้องเรียนปกติ) <<คลิ๊ก สำหรับผู้ได้รับเกียรติบัตร Download เกียรติบัตร<<คลิ๊ก :+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+: ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ คะแนนรวมทุกวิชา<<คลิ๊ก วิชาคณิตศาสตร์<<คลิ๊ก วิชาวิทยาศาสตร์<<คลิ๊ก วิชาภาษาอังกฤษ<<คลิ๊ก วิชาภาษาไทย<<คลิ๊ก วิชาสังคมศึกษา<<คลิ๊ก

Read more

ประกาศผลสอบ โครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (ห้องพิเศษ)ปีการศึกษา 2565

ระบบค้นหาผลทดลองสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 (ทุกประเภท) <<คลิ๊ก สำหรับผู้ได้รับเกียรติบัตร Download เกียรติบัตร<<คลิ๊ก :+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+: ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ คณิตศสาตร์-วิทยาศาสตร์แบบเข้ม (IMSP) เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ คะแนนรวมทุกวิชา<<คลิ๊ก วิชาคณิตศาสตร์<<คลิ๊ก วิชาวิทยาศาสตร์<<คลิ๊ก วิชาภาษาอังกฤษ<<คลิ๊ก

Read more

ประกาศผลสอบ โครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (ห้องพิเศษ)ปีการศึกษา 2565

ระบบค้นหาผลทดลองสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 (ทุกประเภท) <<คลิ๊ก สำหรับผู้ได้รับเกียรติบัตร Download เกียรติบัตร<<คลิ๊ก :+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+: ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ คณิตศสาตร์-วิทยาศาสตร์ (GIFTED) เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ คะแนนรวมทุกวิชา<<คลิ๊ก วิชาคณิตศาสตร์<<คลิ๊ก วิชาวิทยาศาสตร์<<คลิ๊ก วิชาภาษาอังกฤษ<<คลิ๊ก

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และให้นักเรียนที่ได้รับทุนทุกคนเข้าร่วมกลุ่มไลน์ตามลิ้งค์นี้ https://line.me/R/ti/g/z8mWNHE563

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่า เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่า เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง อ่านรายละเอียด <<คลิ๊ก

Read more