รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ประเภทห้องเรียนปกติ (13 พฤษภาคม 2565) ระดับชั้น ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ(1) ระดับชั้น ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ(2) ประกาศการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดประกาศจัดที่เรียน

Read more