รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

การยกเลิกบัญชีประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบและคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566   การรับนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 การรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566  การรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

Read more

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประกาศเรียกนักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปรายงานตัวและมอบตัว ประเภทห้องเรียนปกติ (13 พฤษภาคม 2565) ระดับชั้น ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ(1) ระดับชั้น ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ(2) ประกาศการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดประกาศจัดที่เรียน

Read more