ประกาศ จ้างเหมาจัดค่ายฝึกประสบการณ์ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 วัน 2 คืน (ภายในประเทศ) ระดับชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ จ้างเหมาจัดค่ายฝึกประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 วัน 2 คืน(ภายในประเทศ) ระดับชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2565
รายละเอียด <<คลิ๊ก