ประกาศผลการสอบ Pre-Ent’66

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)

          – ระบบค้นหาผลการทดลองสอบรายบุคคล
          – ผลสอบ คะแนนสูงสุด 10 อันดับ เรียงตามคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
          – ผลสอบ คะแนนสูงสุด 10 อันดับ เรียงตามคะแนนวิชาภาษาไทย
          – ผลสอบ คะแนนสูงสุด 10 อันดับ เรียงตามคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์
          – ผลสอบ คะแนนสูงสุด 10 อันดับ เรียงตามคะแนนวิชาสังคม
          – ผลสอบ คะแนนสูงสุด 10 อันดับ เรียงตามคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
          – ผลสอบ คะแนนสูงสุด 10 อันดับ เรียงตามคะแนนรวม
          – ดาวน์โหลดเกียรติบัตร เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ
          – ดาวน์โหลดเกียรติบัตร เหรียญรางวัล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4