ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างครูอังกฤษ ปีการศึกษา 2566 <<คลิ๊ก
TOR ครูต่างชาติ (ตปท) ปี 2566 <<คลิ๊ก