ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 33 ปี พิพัฒนบดินทร ๒

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 33 ปี พิพัฒนบดินทร ๒ ติดตามข่าวสารหรือดูรายละเอียดได้ที่ Facebook : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

Read more

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสี ประจำปีการศึกษา 2566

  ขอแสดงความยินดีกับประธานสี ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้ง 5 คณะสี     ติดตามข่าวสารหรือดูรายละเอียดได้ที่ Facebook : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือ https://www.lumduan.games/

Read more

จ้างเหมาบริษัททำความสะอาดระเบียงทางเดิน ห้องน้ำ/ห้องส้วม อาคารเรียน โรงอาหาร และจ้างเหมาล้างภาชนะภายในโรงอาหาร ปี 2566 ด้วยวิธี E-bidding ยอด 1,650,000.00 บาท

ประกาศจ้างเหมาบริษัททำความสะอาดระเบียงทางเดิน ห้องน้ำ/ห้องส้วม อาคารเรียน โรงอาหาร และจ้างเหมาล้างภาชนะภายในโรงอาหาร ปี 2566 ด้วยวิธี E-bidding ยอด 1,650,000.00 บาท

Read more

แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

อ่านรายละเอียด 1.ตารางเรียนของนักเรียน 2.1 ตารางแจกหนังสือเรียน 2.2 ตารางแจกหนังสือเรียนห้องเรียนพิเศษ (EP/IEP) 3.ปฏิทินสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 4.รายชื่อนักเรียนทั้งหมด แยกตามระดับชั้น/ห้อง 5.เอกสารการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ศึกษาได้ในเดือน มิถุนายน 2566 6.แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19

Read more