ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คำสั่งประกวดราคาปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก

แบบ บก.1 ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการ<<<อ่านรายละเอียดคลิก

แบบ ปร.5(ก)ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการ<<<อ่านรายละเอียดคลิก

แบบประมาณงานและราคา ปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก

เอกสารประกวดราคาปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก

FACTOR F งานปรับปรุงห้องเรียน<<<อ่านรายละเอียดคลิก

TOR ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนก<<<อ่านรายละเอียดคลิก