ประกาศ จ้างเหมาจัดค่ายฝึกประสบการณ์ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 วัน 2 คืน (ภายในประเทศ) ระดับชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ จ้างเหมาจัดค่ายฝึกประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 วัน 2 คืน(ภายในประเทศ) ระดับชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด <<คลิ๊ก

Read more

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและพื้นอาคารโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและพื้นอาคารโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้ <<คลิ๊ก

Read more

ประกาศการประกวดราคาจ้างจ้างนำนักเรียนโครงการ IEP ไปค่ายภาษาอังกฤษฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จ้างนำนักเรียน IEP ไปค่าย <<< อ่านรายละเอียด…. คลิ๊ก บก.06 จ้างนำนักเรียน Intensive English Program ไปค่ายภาษาอังษ <<< อ่านรายละเอียด…. คลิ๊ก TOR จ้างนำนักเรียน Intensive English

Read more

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างห้องเรียน  <<< อ่านรายละเอียด…. คลิ๊ก TOR ปรับปรุงห้องเรียนวิชาการ  <<< อ่านรายละเอียด…. คลิ๊ก ปร4-6 ปรับปรุงห้องเรียนวิชาการ  <<< อ่านรายละเอียด…. คลิ๊ก  

Read more

ประกาศการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ๒ จำนวน ๔๖ เครื่อง

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<คลิ๊ก ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ๒ จำนวน ๔๖ เครื่อง <<คลิ๊ก รายละเอียดแนบท้ายประกาศ <<คลิ๊ก

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน อ่านรายละเอียด >>> คลิ๊ก

Read more

ประกาศเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารใน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒

ประกาศเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารใน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ “คลิ๊ก” รายละเอียดประกาศเแนบท้าย “คลิ๊ก”

Read more

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดระเบียงทางเดิน ห้องน้ำ/ห้องสุขา อาคารเรียน

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดระเบียงทางเดิน ห้องน้ำ/ห้องสุขา อาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)<<คลิ๊ก รายละเอียดแนบท้ายประกาศ<<คลิ๊ก

Read more

ประกวดราคาจ้างทำ บัตรนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างทำ บัตรนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์<<คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีปธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)<<คลิ๊ก

Read more