ร่างประกวดราคาจ้างประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ร่างประกวดราคาจ้างประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) <<คลิ๊ก รายละเอียดแนบท้ายประกาศ <<คลิ๊ก

Read more

ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด <<คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาจ้าง <<คลิ๊ก

Read more

ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับร่าง

รายละเอียด (ฉบับร่าง)<<คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาจ้าง <<คลิ๊ก

Read more